Menighedsplejen i Sønderbro Sogn

Sønderbro Sogn er kendetegnet ved mange enlige forsørgere i forhold til andre sogne i Kommunen. Derfor har menighedsplejen ved uddeling af julehjælp og øvrige indsatser særligt fokus på enlige forsørgere og socialt udsatte familier med hjemmeboende børn under 18 år.

Vi har altid brug for økonomisk støtte til Menighedsplejens arbejde, og takker for dit bidrag!

Beløb kan sættes ind på: 
Den Jyske Sparekasse reg. nr. 8130 konto nr. 3381528

Vil du vide mere om Menighedsplejens arbejde i Sønderbro sogn, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsmedlem Sarah Winther.

 

 

Svømmebilletter

Menighedsplejen står for uddeling af svømmebilletter til Aqua Forum i Horsens. Billetterne gives til børn under 18 år i familier, der bor i sognet og er økonomisk trængte.

Der kan hentes 1 stk. billet pr barn, én gang om ugen på Kirkekontoret.

Der skal oplyses navn, adresse og telefonnummer på forældre samt børnenes fødselsdatoer (medbring gerne barnets gule sundhedskort første gang, du kommer og henter billetter).

Julehjælp

Hvert år uddeler Sønderbro Sogns Menighedspleje julehjælp. For at komme i betragtning skal man bo i sognet, være økonomisk trængende, være enlig forsøger og have hjemmeboende børn under 18. I enkeltstående tilfælde, der kan sidestilles med disse, vil der være mulighed for at komme i betragtning.

Det er desværre ikke muligt for os, at uddele julehjælp til alle, der søger.

Ansøgningsskema kan downloades her fra starten af november.

Julefest for børn

Menighedsplejens julefest, med børnene og deres forældre, er en dejlig tradition.

Vi spiser, synger, leger og hygger, og børnene får en julegave.

Sommerudflugter

Igennem en årrække har menighedsplejen arrangeret to dagsture til ferieoplevelser i løbet af sommeren. Turene er primært for enlige forældre med hjemmeboende børn under 18 år, der bor i Sønderbro sogn.

Målet med disse ture er at give både børn og voksne en ferieoplevelse og samtidig opbygge lokale netværk, som kan bruges som hjælp og støtte også i hverdagen.

Menighedsplejen kan kontaktes ved menighedsrådsmedlem Sarah Winther

Sommerudflugter 2019

I 2019 gik sommerturene til 

Djurs Sommerland d. 1. august - for børn under 18 år i Sønderbro sogn, der bor med én forælder - og til Madsbyparken d. 10. juli - for alle børn i sognet, både med én og to forældre og få, ingen eller mange søskende.

Næste sommer håber vi, at kunne arrangere nye ture - og til den tid kommer alle informationer til at ligge her på hjemmesiden - lige præcis her!

Vi glæder os allerede!