MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Lars Skytte Nielsen

Læsøgade 15 st

8700

Horsens

Telefon: 23 82 44 84

NÆSTFORMAND, KONTAKTPERSON OG SEKRETÆR

Tove Asmussen

Liljevænget 7

8700 Horsens

Telefon: 24 67 19 93

E-mail: asmussentove(at)gmail.com

Tove Asmussen er også formand for valgbestyrelsen og sekretær for menighedsrådet

KASSERER

Ruth Christensen

Emil Møllers Gade 2 A, st. th.

8700 Horsens

Telefon: 21 21 24 80

FORMAND FOR FORRETNINGSUDVALGET

Erik Schønwaldt

Væbnervej 50

8700 Horsens

Telefon: 51 64 55 93

MENIGT MEDLEM

Dorrit Bank

Mågevej 4

8700 Horsens

Telefon: 60 19 70 16

KIRKEVÆRGE

Gitte Larsen

Ægirsgade 2, 2. tv.

8700 Horsens

Telefon: 22 52 62 36

E-mail: larsen628(at)gmail.com

MENIGT MEDLEM

Kirsten Bomholt

Poppelvej 19

8700 Horsens

Telefon: 23 24 41 32

E-mail:

Kirsten.bomholt(at)horsens-skoler.dk

MENIGT MEDLEM

Liselotte Rasmussen

Mimersgade 9 B, st. th.

8700 Horsens

Telefon: 28 48 68 24

MENIGT MEDLEM

Sarah Winther

Drosselvej 31

8700 Horsens

Telefon: 20 64 13 47

ØVRIGE MEDLEMMER

Kirkens præster, Tine Bonde Klausen og Ebbe Elm, er fødte medlemmer af menighedsrådet. Medarbejderrepræsentant er organist Lotte Bille Glæsel. 

Hvis du klikker her på linjen, kan du se dem og deres kontaktoplysninger.