Livets begivenheder

Hvad skal jeg gøre, når mit barn skal døbes? Hvornår er der konfirmation? Hvad siger man egentlig ja til, når man bliver viet? Og hvad sker der, når nogen skal begraves?
Her får du svar på nogle af de mange spørgsmål, der dukker op i forbindelse med livets store begivenheder. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at maile eller ringe til en af præsterne eller til kordegnen.

Præsterne træffes efter aftale; dog ikke mandage.

Kordegnen træffes i kirkekontorets åbningstider.

  • Sognepræst Randi Dalsgård Henriksen, rdh@km.dk / telefon: 40 47 48 33
  • Sognepræst Per Bach, pbac@km.dk / telefon: 24 25 10 34
  • Kordegn Merete Nørgaard, soenderbro.sogn@km.dk / telefon: 75 62 02 48, tast 1

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse


Mere info -

Om faderskab / medmoderskab

Er forældrene gift vil faren automatisk blive registreret som far.

Ugifte forældre har mulighed for at få faderskabet registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at indgive en "Omsorgs- og Ansvarserklæring" (O/A-erklæring) - denne medfører fælles forældremyndighed. Blanketten findes på www.borger.dk, hvor O/A-erklæringen afgives digitalt. Begge forældre skal signere med deres NemID.

Bliver der ikke indsendt en O/A-erklæring fra faren indenfor de første 14 dage, bliver sagen sendt videre til Familieretshuset.

I sager om medmoderskab skal ansøgningen altid sendes til Familieretshusets afgørelse først.

Man kan også indsende blanketten om faderskab til Familieretshuset før barnets fødsel (også via borger.dk), så man er registreret som barnets far fra det øjeblik, barnet er født. Gør man det, er det blot vigtigt, at videresende Familieretshusets afgørelse til kirkekontoret, da det ikke er en information, der når frem til kirkekontoret automatisk. (Det er Familieretshuset der afgør sagen, og Kirkekontoret der skal registrere faren i den digitale kirkebog).

Om navneændring

Ansøgning om navneændring skal ske digitalt på www.borger.dk. Ansøgningen skal signeres med NemID. 

Der skal betales et gebyr; gebyret er pt DKK 500.

De eneste tilfælde, hvor ændring af et navn er gebyrfrit, er i forbindelse med navneændringer på bryllupsdagen i indtil 3 måneder efter vielsen.

Navnesager bliver ikke behandlet, før gebyret er betalt og ansøgningen er signeret med NemID.

Hvis du ikke har NemID eller søger navneændring for et barn, er der nogle særlige regler, der gælder. Kontakt kordegnen, hvis du har brug for at vide mere om dette.

Om ind- og udmeldelse

Indmeldelse

For at blive medlem af Folkekirken skal du være døbt. Bliver du som barn eller voksen døbt i Folkekirken, bliver du samtidig medlem.
Ved personer under 18 år skal den eller de, der har forældremyndigheden, træffe beslutningen om dåb eller indmeldelse i Folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.

Genindtræden

Er du udmeldt af Folkekirken, men ønsker at genindtræde, sker dette ved samtale med en præst. 

Hvis du er døbt i den kristne tro, men ikke ved dåb i Folkekirken (eksempelvis i den Katolske Kirke), kan du ligeledes optages i Folkekirken ved en samtale med en præst.

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af Folkekirken skal du henvende dig enten personligt eller skriftligt til sognepræsten eller kordegnen i dit bopælssogn. Du skal vedlægge oplysninger om, hvor og hvornår du er født og døbt, f. eks. din fødsels- og dåbsattest.

Når din udmeldelse er registreret i kirkebogen, bliver den automatisk registreret i CPR-registret. Du får tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af Folkekirken. Ved udmeldelse af Folkekirken, skal man være opmærksom på, at man frasiger sig retten til at benytte kirken til kirkelige handlinger.

Om sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn.

Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat. Læs mere om sognebåndsløsning på Kirkeministeriets hjemmeside.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du udfylde dette skema og tage med til præsten, når I skal have jeres samtale.