Bisættelse og begravelse

Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand, som herefter tager sig af det videre fornødne vedrørende bisættelse/begravelse.

Anmeldelse skal ske senest to dage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet.

Derudover skal de efterladte anmode om begravelse eller ligbrænding i overensstemmelse med afdødes ønsker. Blanketten kan findes på www.borger.dk

Som hovedregel skal bisættelse/begravelse altid finde sted senest otte dage efter dødsfaldet.

Kirkelig begravelse/bisættelse
Var afdøde medlem af folkekirken, kontakter bedemanden eller de pårørende én af sognets præster med henblik på en samtale forud for bisættelsen/begravelsen.
 
Ikke-kirkelig begravelse/bisættelse
Var afdøde ikke medlem af folkekirken, vil dette normalt blive tolket og respekteret som et ønske om at, afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse - dvs. ikke ønskede bisættelse/begravelse fra en kirke og ikke ønskede en præsts medvirken.