Dåb

Dåb i Sønderbro Kirke anmeldes til kirkekontoret, hvor indskrivningen foretages af kordegnen.

Sammen finder vi en dato for dåben, og samtidig har kordegnen brug for at kende barnets (kommende) navn, og navn og adresser på de to - fem faddere, der skal være tilstede ved dåben.

Nogle uger før dagen, bliver I kontaktet af præsten for en dåbssamtale. I er naturligvis også velkomne til selv at kontakte præsten først.

Dåben er som regel en del af søndags-gudstjenesten kl. 10 i kirken.

NAVNET

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning kan ske i forbindelse med dåben.

Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du søge digitalt om navngivning via borger.dk. Begge forældre skal signere med NemID.

Et barn der allerede er navngivet, kan til enhver tid senere blive døbt. Dåb og navngivning er altså ikke afhængige af hinanden.

Find en liste over godkendte fornavne på Familiestyrelsens hjemmeside.


FADDERE

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet, andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med en kristen dåb. 

Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben.