Konfirmationer i Sønderbro kirke 2020

Søndag d. 30. august:

Hulvej Private Skole, 8.Y kl. 9.00 v. Helene Hay (afløser Ebbe Elm)

Hulvej Private Skole, 8.Q kl. 11.00 v. Helene Hay (afløser Ebbe Elm)

Søndag d. 6. september:

Sct. Ib Skole, 8.D kl. 11.00 v. Randi Dalsgaard Henriksen

Søndag d. 13. September:

Horsens Byskole, 8.Y + Z kl. 11.00 v. Christian Stub

 

Tilføjet juni 2020: Generalprøve og forældreaften inden konfirmation

Der er sket meget de seneste måneder - og det er bl.a. gået ud over konfirmationerne! Forberedelserne blev afbrudt brat, nye datoer kom til - og her i Sønderbro er Tine Bonde Klausen nu på barsel, mens Ebbe Elm er langtidssygemeldt.

Men ingen skal snydes for sin konfirmation, og vi ved både konfirmander, forældre - og også os i kirken - glæder sig til endelig at kunne fejre den store dag.

For at samle op, møde de nye ansigter og holde en generalprøve på det hele inden dagen, så vil hvert hold mødes i Sønderbro kirke som følger:

  • Hulvej 8.Q: Torsdag d. 13. august kl. 15 - 18 v. Helene Hay
  • Hulvej 8.Y: Fredag d. 14. august kl. 15 - 18 v. Helene Hay
  • Sct. Ib 8.D: Tirsdag d. 1. september kl. 12 - 16 v. Randi Dalsgaard Henriksen
  • Byskolen 8.X: Tirsdag d. 8. september kl. 16 - 18 v. Christian Stub

 

I vil høre fra respektive præster ang. disse møder, også i forhold til, hvornår forældrene gerne må dukke op - ligesom I også er velkomne til at kontakte præsterne, hvis der er spørgsmål eller andet, I har brug for at få vendt, inden mødet.

Præsterne:

Helene Hay: hvh@km.dk / 51140248

Randi Dalsgaard Henriksen: rdh@km.dk / 40474833

Christian Jaque Stub: chjs@km.dk / 61222034


Forberedelsen

- forklaret af kirkens præster

Grundlag for konfirmation

Dåben er grundlaget for konfirmationsforberedelsen.
Ifølge dansk lovgivning hedder det, at enhver der er døbt med den kristne dåb, og har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste har adgang til at blive konfirmeret.
Du behøver ikke at være døbt for at deltage i undervisningen, men du vil få mulighed for at blive døbt inden konfirmationen. 

En opdagelsesrejse

Konfirmationsforberedelsen handler om kristen tro og om tvivl, om de vigtige ting i livet, om uretfærdighed, bøn, Jesus, kirken, samfundet og vores forhold til hinanden og vores verden.
Forberedelsestiden er en opdagelsesrejse; ikke en jagt efter færdige svar. Din opdagelsesrejse vil indeholde nye oplevelser og udfordringer, for at gå til konfirmationsforberedelse er helt frivilligt, og det er vigtigt, at der er frihed omkring det, vi tror på, og plads til at vi kan komme med de spørgsmål til livet, vi bærer på hver især.
Derfor handler konfirmationstiden også om overgangen fra barn til voksen, og om hvem du er. I 7. og 8. klasse har du travlt med lektier og med ”at blive voksen”, derfor er det vigtigt at, du i konfirmandundervisningen får tid til at fordybe dig i de store spørgsmål om liv og død og om godt og ondt.

Kristne over hele kloden

På Skt. Ibs skole og på Sønderbro og på Horsens Byskole har mange en anden kulturel baggrund end dansk. Det er vigtigt at kende sine rødder for at møde og forstå andre.
I konfirmandforberedelsen skal vi undersøge, hvad det betyder at være døbt og at være kristen. Du vil få mulighed for at blive fortrolig med nogle af de kristne symboler og fortællinger, som vores kultur og tro bygger på. Derfor skal du også gå i kirke 8 gange inden konfirmationen.

Konfirmationsforberedelsens formål

  • At give dig erfaringer med gudstjenesten og andagten som fællesskab.
  • At åbne op til de spørgsmål om livet du selv bærer på.
  • At give dig mulighed for at tage stilling til evangeliets værdier, og til den kristne kultur du er en del af, samt at hjælpe dig med at udtrykke din tro og tvivl.
  • At gøre glæden, samtalen og nærværet til det bærende i mødet med kirke og præst. 

Tilmelding, konfirmation i Sønderbro kirke 2021

Kommende konfirmander skal tilmeldes via nedenstående link.

Tilmelding skal ikke ske før hver elev er sikker på dels

1) Hvilken eksakt klasse, de går i (altså med bogstav; fx 8.Y)

2) Hvilken kirke deres klasse er blevet tildelt ifm. konfirmation og forberedelse.

Det er altså vigtigt IKKE at tilmelde sig her i Sønderbro, før du er HELT SIKKER på, at det er Sønderbro kirke, dit barn bliver tilknyttet.

Der skal benyttes NemID ved tilmelding. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Hvis dit barn er døbt i udlandet, eller i et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Husk at angive i tilmeldingen både hvilken skole og hvilken klasse dit barn går i, da vi ikke ud fra et navn og cpr alene kan vide dette.

Danernes dåbsattest

Konfirmand-tegninger

Spørgsmål om konfirmation?

Kontakt

Konfirmand-koordinator i Horsens:

Anja Elm, 27143510 / acm@km.dk

eller (for Sønderbro-konfirmander)

Kordegn i Sønderbro kirke:

Merete Nørgaard, soenderbro.sogn@km.dk - eller pr tlf. i kontorets åbningstider - se nederst på siden.