Menighedsråd

Danmarks mest lokalt funderede demokrati må være de mange menighedsråd, der sørger for det daglige liv og drift i landets folkekirker.

MØDER: Der er møde i rådet ca. 1 gang om måneden. Alle møder er offentlige.

Se Menighedsrådets mødeplan i Sønderbro sogn, kirkeåret 2020/21

REFERATER: Referater fra menighedsrådets seneste møder ligger til gennemlæsning i kirkens foyer.
Ældre referater kan ses ved henvendelse til menighedsrådet eller til Kirkekontoret.


Menighedsrådet, Sønderbro kirke:

Formand, Kontaktperson

Tove Asmussen (underskriftberettiget)

Liljevænget 7

8700 Horsens

Telefon: 24 67 19 93

asmussentove@gmail.com 


Næstformand

Kirsten Bomholt

Poppelvej 19

8700 Horsens

Telefon: 23 24 41 32

Kirsten.bomholt@horsens-skoler.dk 


Kasserer

Ruth Christensen (underskriftberettiget)

Emil Møllers Gade 2 A, st. th.

8700 Horsens

Telefon: 21 21 24 80

ruchorsens@gmail.com 


Medlem

Gitte Larsen

Ægirsgade 2, 2. tv.

8700 Horsens

Telefon: 22 52 62 36

larsen628@gmail.com 


Medlem

Liselotte Rasmussen

Mimersgade 9 B, st. th.

8700 Horsens

Telefon: 28 48 68 24

lora47rasmu@gmail.com 


Medlem

Dorrit Bank

Mågevej 4

8700 Horsens

Telefon: 60 19 70 16

dorrit.bank@stofanet.dk 


Medlem

Inger Larsen

Sønderbrogade 42, 1. - 3

8700 Horsens

Telefon: 29 82 59 85

il.ingerlarsen@gmail.com 


Medlem

Jannie Hockland

Claus Cortsens Gade 13, 2.th.

8700 Horsens

Telefon: 26 24 01 48

hochland@hotmail.com 


Medlem

Sarah Winther

Drosselvej 31

8700 Horsens

Telefon: 20 64 13 47

sarahwinther34@gmail.com 


Kirkeværge, valgt eksternt

Bent Jakobsen

Boligselskabet 12

8700 Horsens

bj.kons@live.dk


Kirkens præster er fødte medlemmer af rådet. Udvalg og poster, Sønderbro Sogn:

Enkeltposter:

Bygningssagkyndig: Kenneth M. Frederiksen

Udstillingsansvarlig: Rolf Vagndorf

Medarbejderrepræsentant: Lotte Bille Glæsel

Sikkerhedsrepræsentant: Tove Asmussen

Udvalg:

Kirkegårdsbestyrelsen: Dorrit Bank, Jannie Hockland, Præst (vakant)

Valgbestyrelsen: Tove Asmussen, Sarah Winther, Gitte Larsen

Stående udvalg: Liselotte Rasmussen, Gitte Larsen, Jannie Hockland

Kunst & Forår: Liselotte Rasmussen, Dorrit Bank, Jannie Hockland, 1 kirketjener

Udvalg:

Programudvalget: 2 præster, Tove Asmussen, Dorrit Bank, Liselotte Rasmussen, organisten, KK-medarbejder, kirketjener

Pigekorets bestyrelse: Lotte Bille Glæsel, Ruth Christensen

Menighedsplejen: Sarah Winther, Liselotte Rasmussen, Tove Asmussen

Højskoledage: 2 præster

Udvalg:

Projekt Getsemane: Inger Larsen

Ansv. for Frivilliggruppen: Ruth Christensen, Gitte Larsen, Jannie Hockland

Forretningsudvalg: Tove Asmussen, Kirsten Bomholt, præsterne

-

Ad Hoc udvalg vælges løbende.


Bliv klogere på menighedsråd og funktioner:

Du er også altid velkommen til at kontakte et af medlemmerne af menighedsrådet her i Sønderbro kirke, hvis du vil vide mere.