Menighedsråd

 • Danmarks mest lokalt funderede demokrati må være de mange menighedsråd, der sørger for det daglige liv og drift i landets folkekirker. Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen, og 2020 er valgår!
  Der er i forbindelse med valget offentligt orienteringsmøde d. 12. maj 2020, hvor vi håber at se rigtig mange - og selve valget til menighedsråd sker d. 15. sep. 2020.
  Det nye menighedsråd tiltræder arbejdet 1. søndag i advent (folkekirkens fødselsdag) - i 2020 er det d. 29. nov.
  Læs mere om både Menighedsråd og valget på www.menighedsraadsvalg.dk
 • Hent en oversigt over Menighedsrådets møder i Sønderbro sogn, kirkeåret 2019/20
 • Referater fra menighedsrådets seneste års møder ligger til gennemlæsning i kirkens foyer.
  Ældre referater kan ses ved henvendelse til menighedsrådet eller til Kirkekontoret.

Formand

Lars Skytte Nielsen

Læsøgade 15 st

8700

Horsens

Telefon: 23 82 44 84

E-mail: trainer(at)stofanet.dk


Næstformand, kontaktperson og sekretær

Tove Asmussen

Liljevænget 7

8700 Horsens

Telefon: 24 67 19 93

E-mail: asmussentove(at)gmail.com


Kasserer

Ruth Christensen

Emil Møllers Gade 2 A, st. th.

8700 Horsens

Telefon: 21 21 24 80

E-mail: ruchorsens(at)gmail.com


Formand for forretningsudvalget

Erik Schønwaldt

Væbnervej 50

8700 Horsens

Telefon: 51 64 55 93

E-mail: erik.schonwald(at)live.dk


Kirkeværge

Gitte Larsen

Ægirsgade 2, 2. tv.

8700 Horsens

Telefon: 22 52 62 36

E-mail: larsen628(at)gmail.com


Menigt medlem

Dorrit Bank

Mågevej 4

8700 Horsens

Telefon: 60 19 70 16

E-mail: ibdorrit(at)stofanet.dk


Menigt medlem

Kirsten Bomholt

Poppelvej 19

8700 Horsens

Telefon: 23 24 41 32

E-mail:

Kirsten.bomholt(at)horsens-skoler.dk


Menigt medlem

Liselotte Rasmussen

Mimersgade 9 B, st. th.

8700 Horsens

Telefon: 28 48 68 24

E-mail: lora47rasmu(at)gmail.com


Menigt medlem

Sarah Winther

Drosselvej 31

8700 Horsens

Telefon: 20 64 13 47

E-mail: sarahwinther34(at)gmail.com