Menighedsråd

Danmarks mest lokalt funderede demokrati må være de mange menighedsråd, der sørger for det daglige liv og drift i landets folkekirker.

MØDER: Der er møde i rådet ca. 1 gang om måneden. Alle møder er offentlige.

Se Menighedsrådets møder i Sønderbro sogn, kirkeåret 2019/20

REFERATER: Referater fra menighedsrådets seneste møder ligger til gennemlæsning i kirkens foyer.
Ældre referater kan ses ved henvendelse til menighedsrådet eller til Kirkekontoret.

Det nyvalgte menighedsråd

Følgende blev valgt på valgforsamlingen d. 15. sep. 2020 kl. 19, til Sønderbro kirkes menighedsråd. Alle blev valgt ind i menighedsrådet til den kommende 4-årige valgperiode, der starter den 29. november 2020:

 • Tove Asmussen (genvalgt)
 • Kirsten Bomholt (genvalgt)
 • Inger Larsen (nyvalgt)
 • Dorrit Bank (genvalgt)
 • Sarah Winther (genvalgt)
 • Ruth Christensen (genvalgt)
 • Jannie Hockland (nyvalgt)
 • Lotte Rasmussen (genvalgt)
 • Gitte Larsen (genvalgt)

Stedfortrædere til menighedsrådet:

 • Niels Kjeld Christensen
 • Erik Schønwaldt
 • Gerda Thomassen

Bliv klogere på menighedsråd og funktioner:

Du er også altid velkommen til at kontakte et af medlemmerne af menighedsrådet her i Sønderbro kirke, hvis du vil vide mere.


Formand

Lars Skytte Nielsen

Læsøgade 15 st

8700

Horsens

Telefon: 23 82 44 84

E-mail: trainer(at)stofanet.dk


Næstformand, kontaktperson og sekretær

Tove Asmussen

Liljevænget 7

8700 Horsens

Telefon: 24 67 19 93

E-mail: asmussentove(at)gmail.com


Kasserer

Ruth Christensen

Emil Møllers Gade 2 A, st. th.

8700 Horsens

Telefon: 21 21 24 80

E-mail: ruchorsens(at)gmail.com


Formand for forretningsudvalget

Erik Schønwaldt

Væbnervej 50

8700 Horsens

Telefon: 51 64 55 93

E-mail: erik.schonwald(at)live.dk


Kirkeværge

Gitte Larsen

Ægirsgade 2, 2. tv.

8700 Horsens

Telefon: 22 52 62 36

E-mail: larsen628(at)gmail.com


Menigt medlem

Dorrit Bank

Mågevej 4

8700 Horsens

Telefon: 60 19 70 16

E-mail: dorrit.bank(at)stofanet.dk


Menigt medlem

Kirsten Bomholt

Poppelvej 19

8700 Horsens

Telefon: 23 24 41 32

E-mail:

Kirsten.bomholt(at)horsens-skoler.dk


Menigt medlem

Liselotte Rasmussen

Mimersgade 9 B, st. th.

8700 Horsens

Telefon: 28 48 68 24

E-mail: lora47rasmu(at)gmail.com


Menigt medlem

Sarah Winther

Drosselvej 31

8700 Horsens

Telefon: 20 64 13 47

E-mail: sarahwinther34(at)gmail.com